Speciaal voor jou
SAM is een school voor Speciaal Basisonderwijs, een school voor kinderen waarbij het leren niet als  vanzelfsprekend gaat.                       
SAM wil, net als elke basisschool, een plek zijn voor kinderen waar geleerd en geleefd wordt.
Een plek waar kinderen structuur geboden wordt, waar aandacht gegeven wordt.
Kinderen raken gemotiveerd door boeiend en ontwikkelingsgericht onderwijs.
Ze gaan met zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander naar een passende plek in het Voortgezet onderwijs.
SAM staat voor Structuur, Aandacht en Motivatie en wil er zijn voor elk kind.                            
Graag delen wij kennis, informatie en actualiteit met u via deze website. Welkom!

                                              
Namens het schoolteam,                                                               
Hans van Katwijk.