Speciaal voor jou

Passend Onderwijs:

Sinds 1992 geldt het ‘Weer Samen Naar School’ (WSNS) beleid. Doel ervan is dat er op de basisschool zoveel mogelijk begeleiding en zorg voor leerlingen beschikbaar is. Om dat te bereiken werken SBO scholen intensief samen met reguliere basisscholen. Zij vallen allebei onder dezelfde wet: de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Voor beide scholen gelden ook dezelfde kerndoelen (streefdoelen voor wat een leerling moet kennen en kunnen aan het eind van de basisschool).

Vanaf 1 augustus wordt Passend Onderwijs het uitgangspunt van nieuw beleid. 

Het is een misverstand dat Passend Onderwijs betekent dat een school hoe dan ook voor elk kind passend moet zijn of worden gemaakt. De essentie is een passende onderwijsplek waar dan ook in de regio. Scholen zijn zich hierop aan het voorbereiden. SBO SAM werkt in de voorbereiding nauw samen met de andere scholen.