Speciaal voor jou

Samenwerkingsverband:

Alle basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs in Nederland werken samen in samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs. SAM is met haar drie locaties, als enige SBO school, aangesloten bij het Samenwerkingsverband (SWV) Doetinchem. 
SWV Doetinchem ondersteunt scholen en ouders bij het vinden van een passende oplossing voor elk kind. Het doel is te realiseren dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken.

OnderwijsZorgloket
Het Samenwerkingsverband Doetinchem heeft een Onderwijszorgloket (OZL). Intern begeleiders en ouders van de aangesloten basisscholen kunnen zich bij dit loket melden wanneer de zorg en begeleidingsbehoefte van een leerling het aanbod van de basisschool overstijgt.
Basisscholen kunnen bij het OnderwijsZorgloket terecht voor advies of een Toelaatbaarheidsverklaring voor SO of SBO.

Voor meer informatie of contact met het SWV Doetinchem:
Bachlaan 11
7002 MZ Doetinchem
telefoon: (0314) 37 41 04
secretariaat@swvdoetinchem.nl
ozl@swvdoetinchem.nl 
www.swvdoetinchem.nl
                                                       ------------------------------------------------------------------------------------------

Het OnderwijsZorgloket (OZL)

Het OnderwijsZorgLoket kan ingeschakeld worden door ouders en scholen met hulpvragen over de afstemming van het onderwijs op de leerling en/of de thuissituatie.
Er wordt handelingsgericht gewerkt waarbij centraal staat welke hulp gewenst of nodig is voor het kind, de leraar en/of ouders en wie die hulp het beste kan bieden.
  
Het OnderwijsZorgLoket:
1.  beoordeelt of plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs (SO) noodzakelijk is en welke hulp daar moet worden geboden.
2.  adviseert scholen handelingsgericht over de begeleiding van leerlingen en ondersteunt de school en ouders bij het vinden en bieden van de juiste hulp, of           het zoeken naar de best passende onderwijssetting. Deze hulp of begeleiding kan gericht zijn op het kind, de school en ouders/verzorgers c.q. het gezin.

Samenwerking is een belangrijk uitgangspunt van handelingsgericht werken. Dit betekent dat een hulpvraag aan het OnderwijsZorgLoket een gezamenlijke vraag van ouders en school is. In een aantal gevallen wordt de vraag schriftelijke behandeld.

Voor adviesvragen en een deel van de SBO-aanvragen ontvangen ouders en school een uitnodiging voor een bespreking. Indien de school verhinderd is, zal naar een nieuwe datum gezocht worden.