Speciaal voor jou

Missie en visie:

Missie
Leerkrachten, (zorg)begeleiders, ondersteunende medewerkers en de directie vormen het team van SAM. Het team is als team betrokken bij de kinderen én hun ouders. Wij hebben verwachtingen van onze leerlingen zonder de realiteit uit het oog te verliezen. Binnen een schoolklimaat dat Structuur, Aandacht en Motivatie biedt, geven wij met ons onderwijs de kinderen alle mogelijkheden. Mogelijkheden om goed voorbereid naar vervolgonderwijs te gaan.

Visie
Aan de missie van SBO SAM ligt een zienswijze ten grondslag. Uitgangspunt is dat onze school bedoeld is voor leerlingen met een PCL- beschikking. Samengevat stoelt onze visie op:
-   Wij onderschrijven en brengen Handelings Gericht Werken (HGW) in praktijk.
-   Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respect.
-   Wij zijn ambitieus en realistisch.
-   SAM biedt een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat.
-   Ons onderwijs is modern en staat open voor vernieuwing.
-   SAM heeft een gekwalificeerd team van begeleiders en ondersteuners.
-   Wij werken constructief samen met alle betrokkenen.
-   Wij werken aan professionaliteit en kwaliteit.
SAM speelt een actieve rol binnen het samenwerkingsverband.