Speciaal voor jou

Speciaal Basis Onderwijs:

SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs.
Wettelijk gezien valt SBO onder de Wet op het Primair Onderwijs. In feite is het SBO een speciale vorm van basisonderwijs voor kinderen die op een reguliere basisschool ‘niet mee kunnen'.
Kinderen met een leerachterstand hebben daarnaast veelal behoefte aan meer of specifieke ondersteuning en begeleiding. Een SBO school is hier op toegerust.

Op SBO SAM zijn de groepen kleiner en zijn er gespecialiseerde leerkrachten. Daarnaast is er expertise in de school: logopedie en taalondersteuning; interne begeleiding; orthopedagoog; psycholoog; rekenspecialist; leesspecialist; gedragsspecialist; schoolmaatschappelijk werk.
SAM heeft een Commissie van Begeleiding, waardoor extra hulp en ondersteuning snel inzetbaar is.
                                 
Leerstof
Het onderwijsaanbod is afgestemd op de mogelijkheden van uw kind.
SBO SAM begeleidt de leerlingen naar diverse vormen van voortgezet onderwijs.