Speciaal voor jou

Specialismen en expertise:

SAM heeft veel expertise opgebouwd en biedt de volgende specialismen.
Indien nodig heeft SAM voor uw kind een passend aanbod dat verzorgd wordt door een specialist.

- Logopedie

- Motorische remedial teaching

- Leesspecialisme

- Rekenspecialisme

- SOVA en gedragsspecialisme

In overleg is meer gespecialiseerde ondersteuning mogelijk, bijv. fysiotherapie, ergotherapie.