Speciaal voor jou

Techniek en wetenschap:

Ook in het basisonderwijs moet aandacht worden geschonken aan wetenschap en techniek.
SAM wil hier op vooruitlopen door vindplaatsschool te zijn.
Wij hebben een plan ontwikkeld voor wetenschap en techniek dat u op deze site kunt inzien.
Als vindplaatsschool hebben wij ook de taak om hulp te verlenen aan andere basisscholen,
die ook aan de slag willen met dit vakgebied.
De basis voor SAM is een leerlijn, waarbinnen een aantal leskisten een belangrijke basis vormen.
Wetenschap en techniek maakt onderdeel uit van Wereldoriëntatie.

Mocht u vragen hebben op het gebied van wetenschap en techniek,
dan kunt u contact opnemen met de techniekcoördinator; dhr. Gejo Wassink.

                                                        g.wassink@sbosam.nl