Speciaal voor jou

ANBI-status:

Algemeen Nut Beogende Instellling

Dat is de Stichting Vrienden van SAM sinds 1 januari 2013. 
(KvK - 52893162 / RSIN - 850652108)

De Stichting wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school en nog meer zullen genieten. Hiervoor willen we extra middelen verwerven voor het realiseren van plannen die niet binnen de normale exploitatie van SAM, en de daarmee verbonden scholen, gefinancierd kunnen worden. De Stichting gaat voor de onderwijsorganisatie geld sparen om grote projecten te bewerkstelligen.

Sociaal jaarverslag 2011-2014
Heeft u meer interesse in hetgeen onze Stichting heeft gedaan? Lees dan ons Algemeen Verslag 2011-2014 voor een impressie. Onderstaand de volgende jaarverslagen.
Sociaal Jaarverslag 2014 - 2015
* Sociaal Jaarverslag 2015 - 2016
* Sociaal Jaarverslag 2016 - 2017

Financiële Jaarrekeningen
Jaarrekening over 2013
Jaarrekening over 2014
Jaarrekening over 2015
Jaarrekening over 2016
Jaarrekening over 2017

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit:
 - Eesge Botma, Voorzitter

  - Eric van Arragon, secretaris

 - Henk Knipping, penningmeester



Het Bestuur zet zich geheel belangeloos in om de doelstelling van de Stichting te realiseren.

U kunt het bestuur van de Stichting bereiken via Paula Ebbers van SBO SAM, telefoon (0314) 34 19 16 of via mail p.ebbers@sbosam.nl

Facebook/VriendevanSAM